Servei Tècnic Autoritzat Apple

CajasWebPlantilla-ServeiTecnic

Assistència tècnica i manteniments

Amb una expèriencia de més de 25 anys, Mercor us pot oferir un servei de qualitat i servei postvenda que s’adapti a les vostres necessitats, sempre amb la màxima professionalitat i amb el màxim rigor de serietat i eficàcia. A Mercor treballem amb les principals marques del mercat, oferint així un ampli ventall de possiblitats en productes. També us podem oferir maquinari muntat i ensamblat pel nostre servei tècnic garantint el muntatge amb les principals marques. A més a més, existeix la possibilitat que els nostres clients es puguin acollir diferents models de contractes de manteniment, sempre assesorant al client sobre quin és el contracte més adequat a les  necessitats de la seva empresa.

1. Servei estàndard de reparacions i assistència tècnica

Aquest és un servei dedicat a qualsevol ordinador, perifèric, instal.lació i configuració i posada a punt de tot el maquinari que tingui el client, ja estigui en garantia o no. El preu de les reparacions que no estiguin en garantia es calcula per hores (consultar tarifa de preus de servei). El procediment d’actuació del servei estàndard és: recepció de l’avís d’avaria i actuació sota aquest avís.

2. Servei de Prevenció

Aquet servei inclou l’assistència i reparacions al servei tècnic de Mercor i a casa del client. També, per norma, els desplaçaments a casa del client i la mà d’obra. Inclou un servei trimestral de verificació de discs durs, sistemes operatius i software original; sistemes de prevenció i optimització de discs.  Dins d’aquest tipus de servei no estan incloses les peces que puguin estar malmeses i hagin de ser canviades. 

3. Servei Global

Aquest servei inclou les reparacions, desplaçaments a casa del client i l’assistència tècnica dels ordinadors contractats. A més a més, ve integrat un servei trimestral de verificació de discs durs, sistemes operatius i software original; sistemes de prevenció i optimització de discs durs. Al servei global sí estan incloses les peces malmeses i susceptibles de ser canviades. Altrament, també disposem de suport telefònic il·limitat, on el temps de resposta màxim és de 12 hores laborables.

*Servei d’urgència:

La prioritat d’aquest servei és donar una resposta d’actuació dins un període de 4 hores laborables. Consulteu la tarifa de preus sobre aquest tipus de servei d’urgència.

SubcajaServeiTecnic1
SubcajaServeiTecnic2
SubcajaServeiTecnic3