Telecomunicacions

CajasWebPlantilla-Teleco

INFRAESTRUCTURES DE XARXES

Una instal·lació amb visió de futur, amb altes prestacions en els enllaços, facilitarà la incorporació de noves tecnologies (veu, dades i video), garantint als nostres clients un gran avantatge competitiu en el seu negoci, no hauran de retardar les seves decisions d'innovació tecnològica.

Infraestructures de cablejat
SOLUCIONS UTP, FTP
  Edificis clau en mà, CPD’s
  Sistemes de cablejats gestionables
  Projectes i auditories
SOLUCIONIS FIBRA ÒPTICA
  Enginyeria, disseny i instal·lació
  Implantació sistemàticament Blowing
  Certificacions, reflectometries (OTDR) i engegada


Instal·lacions específiques
  CCTV
  Distribució de TV
  Megafonia
  Control de presència


El nostre Departament d'Enginyeria disposa de la formació i mitjans necessaris per posar a l'abast dels nostres clients els productes i serveis necessaris per a la instal·lació i engegada de les infraestructures de xarxa o cablejats específics requerits.

SubcajaTelecos1

SubcajaTelecos2

SubcajaTelecos3

SubcajaTelecos4