Telecomunicacions

CajasWebPlantilla-Teleco

AUDITORIA I CONSULTORIA

Mercor Tarragona compta amb un equip tècnic plenament capacitat per valorar i assessorar sobre les millors decisions a prendre en un projecte implantat, o en la fase prèvia del mateix. És per això que podem oferir-li:

Consultoria tecnològica
  Auditories de seguretat perimetral
  Auditories de seguretat interna
Serveis
  Edificis clau en mà, *CPD’s
  Enumeració de xarxes, topologies i protocols
  Identificació de sistemes i dispositius
  Identificació dels sistemes operatius instal·lats
  Anàlisis de serveis i aplicacions
  Detecció, comprovació i avaluació de vulnerabilitats
  Mesurades específiques de correcció
  Recomanacions sobre implantació de mesures preventives

SubcajaTelecos1

SubcajaTelecos2

SubcajaTelecos3

SubcajaTelecos4