Telecomunicacions

CajasWebPlantilla-Teleco

MANTENIMENT

En Mercor Tarragona ens sentim en el compromís d'assegurar el funcionament dels sistemes de comunicacions dels clients, a més del suport telefònic d'ajuda immediata o la gestió remota. Oferim els següents formats amb suport presencial de tècnics:

Manteniment Preventiu
Manteniment Correctiu
Silver - Endemà en equipamento
Gold - Reposat en 4 hores
Manteniment Evolutiu

SubcajaTelecos1

SubcajaTelecos2

SubcajaTelecos3

SubcajaTelecos4